OD 4 DO 5
PO POŁUDNIU

Kongresy Chrystusa Króla.

Ks. Dawid Pietras, Msza Święta na otwarcie Kongresu dla Chrystusa Króla w Szczecinie, 29-10-2016

https://www.youtube.com/watch?v=sUxKHIYqMaM

 

„Eschatologia w służbie społecznego królowania Chrystusa” – Ks Dawid Pietras

 

Zeświecczenie i odejście od Boga w dzisiejszym świecie – Ks. Ryszard Raczkiewicz

 

Chrystus Król i obecność Krzyża w obszarze publicznym – dr Stanisław Krajski

 

„Polityczne implikacje Intronizacji Chrystusa Króla” – Grzegorz Braun

 

Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, Szczecin 29 października 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Dr6b5oIFMj8&feature=youtu.be

 

Msza Święta GDAŃSK, 18-06-2016, Kongres dla Chrystusa Króla

 

Kazanie Ks. Dawida Pietrasa, Gdańsk 18-06-2016

Krystyna Kiwacz – słowo na Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Gdańsku

 

Ks. Dawid Pietras – Kongres dla Chrystusa Króla, Gdańsk, 18-06-2016

Jedyność Chrystusa jako Króla warunkiem… – Ks. prałat Roman Kneblewski

 

 

Stanisław Krajski Masoneria i społeczne panowanie Chrystusa Króla

 

KAPELA MARIACKA – koncert

 

Ks. Jacek Bałemba – Odzyskać wiarę katolicką. Wybrane elementy

 

Ks. Marek Bąk – Postawy katolików wobec zadań Intronizacji Chrystusa Króla Polski

 

GDAŃSK 18-06-2016, Kongres dla Chrystusa Króla

 

GDAŃSK 18-06-2016, Kongres dla Chrystusa Króla

 

GDAŃSK 18-06-2016, Kongres dla Chrystusa Króla

 

GDAŃSK 18-06-2016, Kongres dla Chrystusa Króla

 

GDAŃSK 18-06-2016, Kongres dla Chrystusa Króla

 

Rozpoczęcie

Kazanie ks. Dariusza Olewińskiego – III kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla

 

 

ks. Stanisław Małkowski II kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla ( 2 ) Częstochowa

 

Encyklika „Quas Primas” – czyta Jerzy Zelnik.

Ks. Ryszard Raczkiewicz „Chrystus Król czy Sługa – uzasadnienie królewskiej godności Jezusa Chrystusa.”

 

ks. Jacek Bałemba SDB – ” Liturgia rzymska publicznym głoszeniem chwały  Chrystusa Króla.”

 

Jerzy Zelnik czyta encyklikę „Quas Primas” Piusa XI.

ks. dr Roman Piwowarczyk – „Globalizacja a powszechność Kościoła” (skrót wykładu).

 

dr Stanisław Krajski – „Kto powinien w Polsce Królować – Matka Boska czy Chrystus?”

 

 

PRZEDŁOŻENIA:

 

prof. Andrzej Flaga – „Zmagania o Polskę Chrystusową.”

 

ks. Leopold  Powierża –  „Społeczne panowanie Chrystusa Króla w kontekście aktualnej sytuacji Kościoła.”

 

Arkadiusz Robaczewski – o dobrej książce.

Łukasz Kramek Abp. Stanisław Wielgus – człowiek który przestraszył elity.

Polski poeta Kazimierz Węgrzyn czyta poezję religijno-narodową.

 

Ks. Wiesław Pęski SAC, wystąpienie.Proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Kijowie.

 

Jerzy Zelnik czyta encyklikę Quas Primas Piusa XI

 

Kazimierz Węgrzyn podczas II kongresu dla społecznego panowani Chrystusa Króla

 

Rozpoczęcie

Kazanie ks. Dariusza Olewińskiego – IV kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla

 

Ks. dr Dariusz Olewiński –  „Istota i charakter Królowania naszego Pana Jezusa Chrystusa.”

 

Przemysław Serednicki – „Spustoszona winnica liberalizm i modernizm wobec społecznego panowania Chrystusa Króla.”

 

Stanislaw Krajski – „Masoneria i społeczne panowanie Chrystusa Króla.”

 

Elementarz modlitwy – Izabella Bobrowska

 

Krystyna z Chicago dla Kongresu

 

Arkadiusz Robaczewski –  „Dlaczego współczesne duszpasterstwo milczy o Chrystusie Królu?”

 

dr Marcin Majewski –  „Intronizacja Jezusa Króla Polski w aktualnej sytuacji.”

 

 

Przedłożenia – katolickie środki zaradcze.

 

ks. Ivo Õunpuu (Estonia) –  „Społeczne panowanie Chrystusa Króla jako przewodnia idea nauki społecznej Kościoła.”

 

Marzena Zawodzińska –  „G. K Chesterton jako obrońca wiary i starego porządku świata.”

 

Prezentacja Pana Dawida Gospodarka –  „Wydawnictwo Pressje.”

 

Krzysztof Kaczmarek –  „Misja i cel Radia Chrystusa Króla.”

 

Ksiądz Edward Wesołek – IV Kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla w Łodzi

Odczytanie aktu zawierzenia

 

Powitanie:

-Stanisław Papież ( Stow. Fides et Ratio, Radio Chrystusa Króla );
-Krystyna Kiwacz ( Radio Chrystusa Króla )

 

ks. abp. Jan Paweł Lenga  – ” Dzisiejsza sytuacja Kościoła.”

 

prof. Joseph Sladky (USA) – „Apostolstwo dla Chrystusa Króla.”

 

Ks. Edmund Naujokaitis FSSPX (Litwa) –  „Enc. Piusa XI Quas Primas, nauczanie Kościoła o Królowaniu Chrystusa.”

 

Prof. Roberto de Mattei (Włochy) –  „Posoborowy kryzys Kościoła a społeczne panowanie Chrystusa Króla.”

 

Ks. Tomasz Jochemczyk (Włochy) –  „Chrystusowi Królowi dana jest wszelka władza na niebie i ziemi.”

 

Ks. Giovanni Pinna ( Włochy) – „Królestwo powszechne Chrystusa Króla – jako idea królowania.”

 

dr Teresa Drapińska – „Misja Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.”

 

Grzegorz Braun „Intronizacja Chrystusa Króla i monarchizm polityczny.”

 

dr Stanisław Krajski –  „Królestwo Chrystusowe na ziemi – przyszły ustrój Polski.”

 

Andrzej Wronka – „Królowanie Chrystusa i Kościół wojujący.”

 

Wystąpienie Pana Edwarda Szymańskiego ze Stowarzyszenia Niepokalanej i Wniebowziętej Marii Królowej Polski .

 

Maciej Wróblewski , Kazimierz Węgrzyn – IV Kongres dla Chrystusa Króla

 

Akt Intronizacyjny Chrystusa Króla.

 

Zakończenie Kongresu.

 

Kazanie na rozpoczęcie Kongresu:

 

Przemówienie:

Rozpoczęcie II Kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla w Warszawie

Ks. prof. Tadeusz Guz  – „Królewskość Chrystusa w nauce św. Tomasza z Akwinu.”

 

Encyklika „Quas Primas” – czyta Jerzy Zelnik – 1/2

ks. R. Kneblewski Współczesna detronizacja Chrystusa Króla

 

Encyklika „Quas Primas” – czyta Jerzy Zelnik – 2/2

 

Arkadiusz Robaczewski – „Liturgia – Królewski Kult i pieśń chwały.”

 

Encyklika Piusa XI Quas Primas II kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla

 

Stanisław Krajski – „Zrozumieć Królewskość Chrystusa.”

 

ks. Stanisław Małkowski – ” Chrystus Król widzialnym obrazem niewidzialnego Boga.”

 

Encyklika Quas Primas czyta Jerzy Zelnik

 

PRZEDŁOŻENIA:

 

prof. Andrzej Flaga ” Jezus Chrystus Król Polski w objawieniach Służebnicy Bożej Rozali Celakównej „

 

Dawid Gospodarek ” Podstawy intronizacji Chrystusa Króla Polski”,

 

Łukasz Kramek, autor książki „Stanisław Wielgus, człowiek, który wystraszył elity”.

 

Marcin Dybowski ” Chrystus Król ocenzurowany – wyzwania dla wydawców katolickich dzisiaj”

 

PROGRAM ARTYSTYCZNY:

Maciej Wróblewski – pieśni polskie.

 

Encyklika „Quas Primas” czyta Jerzy Zelnik.

 

I Sympozjum: „SPOŁECZNE PANOWANIE CHRYSTUSA KRÓLA”

prof. Jacek Bartyzel– „Sens społecznego panowania Chrystusa Króla.”

 

o. prof. Benedykt Huculak„Królowanie Chrystusa w świetle encykliki Piusa XI Quas Primas.”

 

„Konspiracje przeciw społecznemu panowaniu Chrystusa Króla” – red. Stanisław Papież

 

ks. dr Henryk Łuczak SDB –  „Nowy Porządek Świata i masoneria.”

„Zagrożenia wiary katolickiej” – ks. Ryszard Raczkiewicz

ks. Jacek Bałemba SDB – „Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości.”

„Polska – Królestwem Maryi i Jezusa” – ks. Eugeniusz Miłoś

ks. Józef Zderkiewicz-  „Wiara katolicka pewną drogą do zbawienia.”

 

 

Dawid Gospodarek – „Mesjanizm a społeczne panowanie Chrystusa Króla.”

 

Tomasz Jazłowiecki –  „Globalizm, masoneria, nowy porządek świata – anatomia zjawiska.”

 

Ks. Jacek Bałemba – Promocja książki „CORPUS CHRISTI” Ks. biskupa Atanazego Schneidera

 

Janusz Lewicki –  „Katolicka nauka społeczna w służbie Chrystusa Króla – odpowiedzią na dyktaturę nowego porządku świata.”

 

dr Stanisław Krajski –  „Jaki ustrój polityczny, społeczny i gospodarczy podobałby się Chrystusowi Królowi?”

 

Ks. Leopold Powierża –  „Jezus Chrystus Król, Król Polski i Świata – drogowskazem wobec ciemności tego świata.”

Msza Święta w klasycznym Rycie Rzymskim Ks. Grzegorz Śniadoch, Lublin, 30 kwietnia br

 

Wykład Ks. prof. Tadeusza Guza – „Intelekt w służbie Chrystusa Króla.”

 

Wykład Ks. Grzegorza Śniadocha – „Kościół walczący w służbie Chrystusa Króla.”

 

Michał Krajski – „Odrzucenie Chrystusa Króla czyli zanegowanie Tradycji.”

 

Dr Stanisław Krajski – „Cywilizacyjne podstawy Intronizacji Chrystusa Króla.”

 

Ks. Piotr Patyk –  „Dlaczego ważna jest intronizacja Chrystusa Króla Polski?”

Słuchaj – Radio Chrystusa Króla
Kongres Christianitas -------------------------------------------- Radio Chrystusa Króla
KTO JEST SUWERENEM W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POLSCE?
Na Chwałę Chrystusa Króla
Pomoc dla Radia

Program radiowy nadawany jest od poniedziałku do piątku. od godz 4 do 5 po południu. Wszystkie osoby pracujące przy jego tworzeniu to wolontariusze, poświęcający swój czas na przygotowanie materiałów, które Państwo możecie słuchać na naszej antenie. Niestety czas antenowy nie jest nam dany za darmo,dlatego zwracamy sie z gorącą prośbą o pomoc w utrzymaniu katolickiej audycji Radia Chrystusa Króla w świecie odejścia od Bożych Przykazań, w czasach wielkiego zamętu. W tej chwili mamy zniekształcony obraz rzeczywistości, w dużej części przez media, dlatego musimy wskazywać prawdę, ustami autorytetów, taki jest cel naszej audycji. Koszt miesięczny 1 godz. na falach radiowych wynosi 5 tys.dol. W każdym miesiącu staramy się tę kwotę pozyskać w różnej formie ( środki własne, darczyńcy, sponsorzy, ) My ze swojej strony staramy się pomóc wszystkim tym, którzy wspierają naszą audycję w formie ogłoszeń, lub reklamy. Jesteśmy wdzięczni każdemu kto nas wspiera nawet niewielką kwotą.Za każdy gest dobroci i zrozumienia będziemy bardzo wdzięczni - Bóg Zapłać.

Po więcej informacji możecie Państwo kontaktować się telefonicznie -

1 708 433 9095

(jeżeli nikt nie odbierze prosimy o pozostawienie wiadomości)

www.radiochrystusakrola.com

jezuschrystuskrolem@gmail.com

MOŻECIE TEŻ ZŁOŻYĆ DONACJĘ POPRZEZ PAYPAL

DLA BIZNESÓW

Właściciele biznesów którzy będą nas wspierać mogą liczyć z naszej strony na reklamowanie ich firmy i działalności. Organizujemy też wiele spotkań w Chicago z różnymi ciekawymi ludźmi, gdzie Państwo też będą mogli pokazać swoją firmę. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami

1 708 433 9095

Wszystkim jesteśmy wdzięczni za pomoc

Bóg Zapłać

ABP Jan Pawel Lenga
O najważniejszym charyzmacie – ks. Piotr Glas
Piknik Radia Chrystusa Króla